Трябва ли да подавам годишна данъчна декларация?

 

По това време на годината често получаваме запитвания от физически лица дали е нужно да подават годишна данъчна декларация за изминалата година.

Задължението за подаване е нормативно обосновано в чл. 50 от Закона за данък върху доходите на физическите лица.

В настоящата статия ще разгледаме най-често срещаните хипотези за получени доходи през данъчната година, за които подаването на декларацията е задължително.

А ето ги и тях:
 1. доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа:
 • наем;
 • извънтрудови правоотношения (граждански договор);
 • прехвърляне на права и имущество;
 • парични и предметни награди;
 • лихви;
 • други доходи.
 1. доходи на земеделски стопани, еднолични търговци и лица, упражняващи свободни професии;
 2. доходи от дивиденти и ликвидационни дялове, както и замяна на акции и дялове, получени от източник в чужбина;
 3. обратно получаване на застраховки живот и лихви по банкови сметки, получени от източник в чужбина и подробно описани в чл.38, ал.8 и ал.13 от закона;
 4. непогасената част от предоставените и/или получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв, с изключение на получените кредити от кредитни институции;
 5. непогасената част от предоставените и/или получените парични заеми през същата или през последните 5 данъчни години, ако размерът им общо надхвърля 40 000 лв, с изключение на получените кредити от кредитни институции;
 6. лицата, придобили доходи от положен личен труд в дружествата, в които са собственици, съдружници, акционери, както и член-кооператори.
От тук можем да направим следните по-важни изводи:
 1. Ако доходът не е получен, декларация не се подава.
 2. Ако не си ползвал данъчно облекчение при работодателя си, но искаш да упражниш това свое право, може да подадеш данъчна декларация. В нея може да поискаш данъка си за възстановяване, дори и да нямаш задължение за подаване.
 3. Ако доходите ти са облагаеми, почти винаги следва да подадеш декларация. Всъщност, не подаваш, само ако си получил доход по трудово правоотношение и:
 • имаш работодател по основно правоотношение към 31.12 на данъчната година, той е определил и изравнил годишния размер на данъка;
 • нямаш работодател към 31.12 на данъчната година, но авансово удържания данък е равен на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа и/или отговаряш на останалите по-специфични условия, изброени в чл.52 от закона.
 1. Но дори да си работил само по трудов договор, ако си предоставил или получил парични заеми, отговарящи на т.5 и т.6 от горните задължения, пак следва да подадеш декларация.
 2. Облекчението за неподаване не важи, ако си получил и други доходи, освен тези по трудов договор.
 3. Декларация се подава, дори и ако не дължиш данък.
 4. За повечето получени доходи, този, който ти е платил, следва да ти издаде документ, който да приложиш към декларацията.
 5. Ако си получил дивидент от българско юридическо лице, не трябва да подаваш декларация.
 6. Декларация подават само самоосигуряващите се лица, които са получили доходи през данъчната година. Ако си се осигурявал на минималния осигурителен доход като собственик на търговско дружество и нямаш получени доходи от дружеството, не следва да подаваш декларация.

Ако все още имаш въпроси и се чудиш дали трябва да подадеш декларация, ние от Счетоводна кантора – Доверие сме тук, за да ти помогнем.

Трябва ли да подавам годишна данъчна декларация?
4.6 (91.11%) 9 гласа

Може да харесате още11 Коментара

 • avatar image Светла 29 ное. 2018 Отговор

  Здравейте.От една година се самоосигурявам на минималната 510лв.Работя като маникюрист/педикюрист и плащам патент.Трябва ли да подавам годишна данъчна декларация.Благодария

  • avatar image Милена Христова 30 ное. 2018 Отговор

   Здравейте!
   Вашата дейност се облага с патентен данък по ЗМДТ и в тази връзка не формирате данъчна основа за облагане по ЗДДФЛ.
   Но имате задължение за подаване на Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, т.к. сте получавали доходи като свободна професия.
   В декларацията следва да се попълните Приложение 7 за доходи, подлежащи на облагане с патентен данък, както и справките за окончателен размер на осигурителния доход.

 • avatar image ЦВЕТАН 27 дек. 2018 Отговор

  Здравейте! Тази година съм дал заем на строителна фирма ,която ми плаща лихва ,но не ми е върнала още заема. Като какъв приход трябва да плащам данък? Благодаря.

  • avatar image Милена Христова 28 дек. 2018 Отговор

   Здравейте!

   От въпроса Ви разбирам, че сте дал заем като физическо лице на фирма и върху този заем се начислява лихва.
   Не разбрах добре дали имате върната сума за лихва или просто ви се начислява такава, която ще се плати с изплащането на заема?

   Имате няколко възможни задължения за подаване на данъчна декларация:
   – ако сумата на дадените и непогасени заеми през текущата година е над 10 хиляди лева;
   – ако сумата на дадените и непогасени заеми пред текущата и пред последните 5г е над 40 хиляди лева;
   – ако е върната лихвата или част от нея, дължите 10% данък върху платената част от лихвата. В този случай данъкът се удържа от фирмата и следва да Ви издадат служебна бележка, с която да попълните декларацията и да я приложите към нея.

   • avatar image ЦВЕТАН 29 дек. 2018 Отговор

    Здравейте! Благодаря за бързия и компетентен отговор. Въпросът ми действително не е разбираем. Да , физическо лице съм и лихвата ми я превежда по банков път всеки месец , като не си удържа 10% ,а
    главницата още не е върната.

    • avatar image Милена Христова 29 дек. 2018 Отговор

     Здравейте отново!

     Щом получавате доход от лихва, следва да Ви се удържа данък. Лихвата е доход по чл.35, т.3 от ЗДДФЛ.

     Задължението за удържане на данък от страна на фирмата е посочено в чл.44а от закона, а именно „(1) Паричните доходи по чл. 35 се облагат авансово с данък, когато платецът на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице. Размерът на данъка се изчислява, като облагаемият доход по чл. 35 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
     (2) Данъкът по ал. 1 се определя и удържа от платеца на дохода при изплащането му“

     Но ако плащанията към вас са извършени само през последното тримесечие на 2018г. (01.10-31.12), е предвидена възможност да не се удържа горния данък от платеца на дохода, освен ако Вие не сте пожелали удържането му.

     В тази връзка, за плащанията от последното тримесечие ще трябва сам да внесете дължимия данък.
     Но ако имате плащания в периода 01.01.2018-30.09.2018, то фирмата е следвало да удържи и внесе данъка.

     Поздрави!

     • avatar image ЦВЕТАН 10 ян. 2019

      Благодаря ! Успешна година.

 • avatar image Милена 10 ян. 2019 Отговор

  Здравейте,

  Работила съм в две различни фирми през 2018 г. Трябва ли да подавам данъчна декларация?

  • avatar image Милена Христова 10 ян. 2019 Отговор

   Здравейте!

   Имате ли работодател към 31.12.2018г.?

   Ако имате такъв, той трябва да направи изравняване на годишния ви доход от всички места, в които сте работила. За целта трябва да му предоставите служебна бележка по чл.45 от стария работодател.

   Ако нямате основен работодател към 31.12.2018г., обикновено, не се налага да подавате декларация, ако имате само доходи по трудово правоотношение и годишната сума на данъка се равнява на авансово внесената.
   Също така, не трябва да искате за ползване данъчни облекчения или пък да имате задължение по друга точка от закона, например – чуждестранни доходи, предоставени/получени заеми и други.

   Ето какво казва закона:

   Чл. 52. (1) Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само:
   1. доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето има работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или
   2. доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето няма работодател по основно трудово правоотношение или има такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия:
   а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания по чл. 42, и
   б) лицето не ползва данъчни облекчения по реда на чл. 23, и/или
   3. необлагаеми доходи с изключение на посочените в чл. 13, ал. 1, т. 29, и/или
   4. доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 с изключение на доходите по чл. 50, ал. 1, т. 3, и/или
   5. доходи на чуждестранни лица, обложени с окончателен данък, с изключение на случаите по чл. 37а.

 • avatar image Евелина Вълканова 15 февр. 2019 Отговор

  Здравейте,през 2018 година съм работила по 2 ТД и 2 ГД. Имам издадени служебни бележки обр.3 по чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ за ГД,където дохода е с код 306 и 307 .
  Към 31.12.2018 г имам работодател.Длъжен ли е той да ми издаде служебна бележка и кога ,и как разбирам дали той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи и дали е удържан до 31.01.2019 г.? Сигурна съм че и по ТД са внесени всички дължими данъци.От 01.02.2019 г прекратих трудовия си договор и не зная дали аз трябва да инициирам издаването на служебна бележка,дали е длъжен да издаде служебна бележка Обр.1

  • avatar image Милена Христова 16 февр. 2019 Отговор

   Здравейте, Евелина!

   Вашият работодател към 31.12.2018г. е длъжен да определи годишния размер на дохода ви от трудово правоотношение. Той следва да включи получения от Вас доход при него, както и получения доход от други работодатели, при определяне на размера. Това задължение е уредено в чл.49, ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛ.
   Данъкът би следвало да е изравнен и удържан, ако Вие сте му предоставила и бележките от предишните си работодатели. Какво е удържано и дали сте имали сума за изравняване, се вижда в служебната бележка по чл.45, ал.1. Ако нямате такава бележка, можете да поискате да ви издадат.

   Но работодателят не взема предвид получените от Вас суми по граждански договори, за които имате бележки по чл.45, ал.4. Щом имате получени такъв тип доходи, следва задължително да подадете данъчна декларация. Към нея трябва да приложите бележките с код 306 и 307, които са ви издали, както и бележката от основния си работодател към 31.12 (която трябва да включва всички получени доходи по трудови договори, които са прекратени през годината). Ако не сте предоставили на основния си работодател тези стари бележки, това означава, че доходът ви по трудово правоотношение не е изравнен правилно и ще трябва към данъчната си декларация да приложите всички бележки по ТД и съответно да изравните данъка си.

   Поздрави!

Добавете коментар