Ефективно счетовдство — Счетоводна кантора Доверие

Ефективно счетовдство

22 фев.
Автор: Милена Христова
Категория: 

Счетоводното обслужване на физически и юридически лица е задължително в съвременната икономика и търговски взаимоотношения. Само с компетентно водене на Вашето счетоводство бизнесът ви ще расте, ще се развива според предвиденото законодателство и ще можете ефективно и качествено да кореспондирате с местните и националните власти.

Нашата фирма е специализирана в пълното счетоводно обслужване на всякакви по мащаб и предмет на дейност физически и юридически лица. Ние можем да ви помогнем изцяло във воденето на вашето счетоводство и да ви представляваме пред съответните компетентни органи.

Пълно счетоводно обслужване – това е целият комплекс от дейности, които може да ви предложи една счетоводна кантора. Ако се възползвате от нейните услуги, ще разчитате на бързо и компетентно регистриране на всякакъв вид юридически лица в различните институции и агенции, постоянно отразяване на всичките стопански операции на Вашата фирма, подаване на всякакъв вид документи, декларации по образци пред компетентните органи, изготвяне на финансови отчети за различни периоди от време, представляване на клиента пред проверяващите държавни органи и защитаване на интересите му пред тях.

Ние можем ефективно да изпълняваме дейности, отнасящи се до управление и администриране на персонал. Ние можем да изготвим трудови договори, тяхното прекратяване и представяне пред НАП, да изготвим и осъществим различни плащания, подготвяне и предвижване на всякакви видове молби, удостоверения и декларации за персонала, цялостна обработка на документацията по отношение на работната заплата – подготовка на ведомости за заплати, изготвяне на работните графици, болнични и други.

Ние можем ефективно да улесним и административните ви задължения. Можем да изготвяме справки и документи за получаване на кредити от банки, online банкиране, комуникация с държавни институции и други. В състояние сме да ви консултираме по различни счетоводни въпроси, които се отнасят до вашата фирма. Ще ви обясним как се съставя бизнес план, можем да ви дадем съвет по отношение на данъчното облагане, за започване на самостоятелен бизнес, за закриване на юридическо лице и за внедряване на софтуер, който ще е най-удачен за вашата дейност.

chevron-down