Нов праг за регистрация по ДДС — Счетоводна кантора Доверие

Нов праг за регистрация по ДДС

16 авг.
Автор: Милена Христова
Категория: 

От 01.01.2023г. влиза в сила дългоочакваната промяна – нов праг за регистрация по ДДС.

Новият праг за регистрация ще бъде размер на 100 000 лв.
  • Какви бяха правилата досега?

Всяко лице, което достигне оборот над 50 000 лв за период, не по-дълъг от 12 последователни месеца преди текущия месец, следва задължително да се регистрира по ДДС.

Прагът от 50 000 лв е въведен още през далечната 2003г, когато минималната работа заплата е била 110 лв. Но в изминалите 20 години настъпиха редица промени в икономическите отношения в страната, в покупателната способност и нивата на инфлация.

  • Какво се променя?

Единствената промяна е в новия праг за регистрация по ДДС в размер на 100 000 лв. Този оборот отново следва да бъде достигнат за период, не по-дълъг от 12 последователни месеца.

Промяната ще облекчи малките търговци и лицата на свободна практика. Очаква се да има и положителен ефект върху държавния бюджет, т.к. новият праг ще довече до „изсветляване“ на част от сивата икономика.

  • Какво трябва да запомните като търговци?

Прагът за регистрация по ЗДДС включва общата сума на облагаемия оборот. Често търговците допускат грешка в понятията „оборот“ и „печалба“. Оборотът е общата сума от реализираните продажби на стоки и услуги. А печалбата е сумата на оборота, но след приспадане на себестойността на стоките, както и на всички други разходи за дейността.

Прагът за регистрация от 100 000 лв включва общата сума на облагаемите доставки на територията на страната. Ако вие сте търговец, който извършва сделки извън територията на страната, то този праг за регистрация не се отнася за вас. В следващата ни статия ще ви запознаем с правилата за регистрация по ДДС при сделки в чужбина.

И не на последно място, ако сте търговец, който има годишен оборот между 50 000 лв и 100 000 лв и бихте искали да се дерегистрирате по ЗДДС, от 1 януари 2023 вече можете да го направите. За повече информация бихте могли да питате вашия счетоводител или да се свържете с нас

chevron-down