Декларация – съгласие — Счетоводна кантора Доверие

Декларация – съгласие

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ

 

Запознат съм, че предоставените от мен лични данни ще бъдат използвани за изготвяне на оферта от „СЧЕТОВОДНА КАНТОРА – ДОВЕРИЕ” ЕООД, както и за изпълнeние на задължения на „СЧЕТОВОДНА КАНТОРА – ДОВЕРИЕ” ЕООД, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство – при изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни, се съхраняват за срокове, предвидени в съответните закони.

Давам съгласието си същите да бъдат запазени от „СЧЕТОВОДНА КАНТОРА – ДОВЕРИЕ” ЕООД за бъдеща комуникация.

Запознат съм, че след изпращане на оферта от „СЧЕТОВОДНА КАНТОРА – ДОВЕРИЕ” ЕООД мога да оттегля съгласието си по всяко време с действие занапред, без да е необходимо да посочвам причини на следния имейл адрес: office@skdoverie.com

Запознат съм, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на даденото от мен сега съгласие.

Информиран съм, че имам право на информация за събираните от мен данни, за правото на достъп до тях, да искам данните ми да бъдат коригирани или изтрити, да искам обработването на данните ми да бъде ограничено и да възразя срещу определен начин на обработване на личните ми данни.

 

 

Запознат съм с Политиката за поверителност на „СЧЕТОВОДНА КАНТОРА – ДОВЕРИЕ” ЕООД, публикувана на интернет-стрaница  https://skdoverie.com

 

chevron-down