ТРЗ и payroll услуги София — Счетоводна кантора Доверие

ТРЗ /payroll/ услуги и Личен състав

Счетоводна кантора "Доверие" София предлага пълни ТРЗ /payroll/ услуги:

  • Изготвяне, поддръжка и актуализация на трудови досиета;
  • Изготвяне на ведомости за заплати за всички видове осигурени лица;
  • Изготвяне на трудови и граждански договори, споразумения, молби, заповеди, служебни бележки и други справки и документи;
  • Подаване на уведомления по Кодекса за труда, данъчни и осигурителни декларации, болнични листове и други, необходими по закон документи - за вас и вашите служители;
  • Попълване на платежни нареждания за плащане на дължимите суми към бюджета.

Пишете ни

Работната сила е в основата на успеха за всяка компания. Изграждането на надежден екип от професионалисти е гаранция за растеж на предприемаческата дейност и увеличаване на влиянието и печалбата. Ето защо кадровият потенциал на всяка фирма е ключов за успеха.

Ние можем да ви помогнем ефективно да създадете вашия отбор, на който можете да разчитате и да се доверите. Осигуряваме ТРЗ услуги, свързани с цялостното ръководене на личния състав на компанията.

Оказваме ефективна помощ в изготвянето, поддръжката и актуализацията на трудови досиета на вашите работници и служители. По този начин ще имате пълната и актуална информация за състоянието на кадровия потенциал на вашата фирма и ще можете да правите навременни прогнози за нуждата от квалифицирани служители.

Изготвяме ведомостите за заплати за всички видове осигурени лица, които работят при вас. Това ще ви помогне в цялостното ръководство на бизнеса ви и ще ви осигури сигурност и предвиждане на приходите и разходите ви. Предвидимостта по отношение на паричните потоци в важна, независимо от големината на юридическото лице и от дейността, която развива.

Изготвянето на трудови и граждански договори е в основата на payroll услугите, които предлагаме. Това е свързано с националното законодателство и е под контрола на институциите. Ето защо тази дейност е отговорна и важна.

Ние професионално и компетентно ще подготвим различните договори на вашите служители и ще ги представим пред съответните институции. Нашите payroll услуги ще улеснят дейността ви и ще ви гарантират сигурност във взаимоотношенията със служителите.

Активно управляваме и трудовите досиета на персонала и изготвяме всички споразумения, молби, заповеди, служебни бележки и други справки и документи. Тази дейност е от съществено значение за нормалната и ритмична работа, особено за фирмите с повече служители. Коректното изготвяне на този вид документи и справки чрез използването на ТРЗ и payroll услуги правят работата във всяка компания лесна и безпроблемна.

Ние ще подаваме онлайн уведомленията по Кодекса за труда, данъчни и осигурителни декларации, болнични листове и други, необходими по закон, документи. По този начин вашата компания ще се освободи от бремето за постоянни контакти с администрацията.

Ние предлагаме всички тези ТРЗ услуги за София, но можем да работим и дистанционно във всяка точка на страната, посредством най-нови технологии за свързване.

С нашия компетентен екип вие ще се освободите в максимална степен от бремето на административната работа по отношение на Вашите работници и служители.

Свържете се със Счетоводна кантора Доверие

Попълнете формата за контакт, а ние ще се свържем с Вас в рамките на 1 работен ден.
chevron-down