Кое е по-изгодно за мен - свободна професия, ЕТ или ЕООД? - част 1 — Счетоводна кантора Доверие

Кое е по-изгодно за мен - свободна професия, ЕТ или ЕООД? - част 1

свободна професия, ЕТ или ЕООД
22 ное.
Автор: Милена Христова

Вие искате да работите за себе си и да спазвате закона, но се колебаете под каква форма да се регистрирате - свободна професия, ЕТ или ЕООД. Получавате информация чрез приятели и интернет, но вече започвате да се губите в толкова много идеи, закони и алинеи.

Ние от Счетоводна кантора – Доверие ще ви помогнем да вземете правилното за вас решение.

Нека първо да обясним с няколко думи какво представлява всяко едно от тях:

  • Свободна професия

По закон, лицата, упражняващи свободна професия, са експерт-счетоводителите, консултантите, преводачите, архитектите, инженерите, техническите ръководители, както и други физически лица, изброени подробно в закона, за които са налице едновременно следните условия:

а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;

б) не са регистрирани като еднолични търговци;

в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Ако ти притежаваш дипломна квалификация за избраната за извършване от теб дейност, можеш да се регистрираш като свободна професия.

Процедурите по регистрация в Агенция по вписванията и в НАП, както и по дерегистрацията, са сравнително бързи и лесни и след няколко дни вече можеш да извършваш спокойно своята дейност.

*С тази форма на отчитане на дохода ти си – физическо лице, осъществяващо дейност по занятие и самоосигуряващо се лице-свободна професия, което не е едноличен търговец. А дейността, която ще извършваш, е само тази, за която си се регистрирал.

  • Едноличен търговец (ЕТ)

По закон, като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Разбира се, не трябва да си в производство по несъстоятелност или осъден за банкрут. Не трябва и да си управлявал дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Документите по регистрация са една идея повече от тези на свободната професия, дерегистрацията – също. Тук вече можеш да извършваш няколко дейности, но пък отговаряш с цялото си имущество като физическо лице.

*С тази форма на отчитане на дохода ти си – физическо лице-ЕТ. Осъществяваш дейност по занятие и си самоосигуряващо се лице. Облагаш цялата си дейност и отговаряш пред кредиторите си с цялото си имущество.

  • Собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)

Дружеството с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала.

Ако си регистрираш ЕООД, вече имаме две лица – фирмата ти (юридическо лице) и ти (физическо лице – собственик, а най-вероятно и управител).

Тук е много важно да се разграничават двете лица – едното е фирмата ти, а другото си ти. Това, че фирмата ти има приходи, не означава, че ти имаш доходи. Ти можеш да имаш толкова доход, колко пожелаеш (повече или по-малко), независимо колко е изкарала фирмата ти. Можеш да извършваш различни дейности, не само една.

Регистрацията и дерегистрацията на дружеството е малко по-сложна, в сравнение с предните две форми. Но ако се обърнеш към специалист, няма да е нужно да изчетеш отново десетки страници с информация.

*С тази форма на отчитане на дохода ти имаш собствено дружество. А ти си собственик - самоосигуряващо се лице /или управител по договор за управление/. Твоите доходи са различни от тези на фирмата ти и отговаряш пред кредиторите си до размера на капитала, а не с цялото си имущество.

В следващата статия ще ви запознаем с подробностите около реда на осигуряване и отчитане на дохода, документите, които се ангажираш да представяш по институции след регистрацията, както и други важни сравнителни характеристики.

2 comments on “Кое е по-изгодно за мен - свободна професия, ЕТ или ЕООД? - част 1”

  1. Аз се занимавам с дизайн на свободна практика и за мен този материал ми беше доста полезе. Благодаря

    1. Радвам се, че сме били полезни !
      Ще продължим да пишем подобни материали.

chevron-down